ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συνεχη ενημέρωση για την πορεία του Ε2ΕΔΚ-03191 SBIOFLOC

Διεύθυνση εκτέλεσης Εργου Sbiofloc T2ΕΔΚ-03191

Θερμοκήπιο ιλυός 1994, Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων, Αγρόκτημα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Email Address)

kosmas.ouroulis (at) gmail.com kosmas.ouroulis.gr (at) gmail.com , kosmas (at) media.mit.edu

Phone Number

+30.6943526963 +30.6932526007 +30.2310.510030

Μετάβαση στο περιεχόμενο