Διαδικασία συγκομιδής απο την Δεξαμενή Δ2

by ΚΟΣΜΑΣ ΟΥΡΟΥΛΗΣ

Αδειασμα της δεξαμενής Δ2 των  15.000 λίτρων για την συγκομιδή των γαρίδων P. vannamei.

You may also like

Leave a Comment

Skip to content