Διατήρηση 40 ατόμων P. Vannamei

by ΚΟΣΜΑΣ ΟΥΡΟΥΛΗΣ

Διαδικασία πλήρωσης με θαλασσινό νερό (Ν.Μηχανιώνα) της δεξαμενής 2.000 λίτρων με 1.000 λίτρα θαλασσινό νερό και με 116 λίτρα νερό γεώτρησης για salinity 30 ppt. 

You may also like

Leave a Comment

Skip to content